Duurzaam, energieneutraal & klimaatadaptief

Zundert wil bijdragen aan een rechtvaardige, veilige en welvarende wereld. Dat doen we samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de andere overheden. Zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen.

 

Opbrengst fietstocht en gesprekken ‘Zundert in een lijstje’- 17 juli 2021