Vergroenen en verstedelijken

Duurzaam en gezond groeien betekent vergroenen én verstedelijken tegelijk. Hoe gaan we dat doen? Onder andere door het vervoer zo in te richten dat het klaar is voor de toekomst. Zo stelden we een Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV) voor met haltes in Zundert en Rijsbergen. Dat geeft de gemeente Zundert kansen voor groei. Als gemeente Zundert hebben we beloofd om minstens 300 woningen extra te bouwen. Dat staat in de Regionale InvesteringsAgenda (RIA) voor de regio Breda. Ook is het belangrijk om de kwaliteit van al ons groen te houden én te versterken. Met onze mooie en robuuste landschappen doen we hier graag aan mee.

De Gebiedsagenda West-Brabant zet in op een vitaal buitengebied. De sectoren agrofood en Biobased industrie zijn de topsectoren. Samen met de vier gebiedscoalities in West-Brabant werken we aan een duurzame Plantbased economie. Een economie die geworteld is in een rijk en divers landschap. Een vitale economie vraagt om blijven innoveren. Met ons BCT-terrein dragen we hier sterk aan bij. Samen met de andere gemeenten in de coalitie Zuidelijke Zandgronden bouwen we aan de Greenport West-Brabant. Treeport en Fruitport zijn daar onderdeel van. Dit moet geworteld zijn in een gezond ecologisch systeem (bodem, water, natuur).