Omgevingsvisie dagvers houden

Al is de basis van de Omgevingsvisie bestaand beleid, het is wél vernieuwend beleid. Dat komt doordat alles rondom de (fysieke) leefomgeving erin samen komt. Dat geeft een compleet beeld van de richting die we op willen. Inclusief de keuzes die we maken om dat dichterbij te brengen.

De opgaven en uitdagingen vragen om een integrale aanpak. Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie, de woningbouwopgave en de veranderingen in het buitengebied. Die aanpak geldt voor de voorbereiding en het uitwerken. Ook blijven we in gesprek met inwoners.

Bij nieuwe (beleids)opgaven gaan we uit van de Omgevingsvisie. Als er hierbij nieuwe inzichten ontstaan, bekijken we of we de Omgevingsvisie moeten aanpassen. Het bijwerken van de Omgevingsvisie naar de actualiteit kan het gevolg zijn van:

  • nieuwe inzichten in uitwerkingstrajecten rondom thema’s en gebieden;

  • nieuwe opgaven die nog niet in de Omgevingsvisie staan;

  • het niet meer aansluiten op opgaven in de samenleving en de beoogde strategie daarbij, de raad buigt zich daar een keer per twee jaar over. 

Er kan dus sprake zijn van een kleine aanpassing als gevolg van een nieuw inzicht. Het kan ook gaan om een ingrijpendere aanpassing. Dat gebeurt als blijkt dat de Omgevingsvisie niet meer actueel is. We houden dat constant in de gaten. Bij de aanpassing van de Omgevingsvisie laten we altijd zien hoe we de participatieprocedure hebben ingepast. Hoe we inwoners en betrokken partijen laten meedenken en meebeslissen bij een eventuele aanpassing is afhankelijk van hoe ingrijpend de aanpassing is. Bij een ingrijpende aanpassing gaan we het gesprek aan.