Bedrijventerreinen

Voor een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis, de waarden en de opbouw van de gemeente Zundert verwijzen we u graag naar de set met analysekaarten en toelichting. Naast deze kaartenset (klik hier), is per deelgebied de kenschets opgesteld met de belangrijkste feiten van de demografie, historie, landschap, verkeer, bebouwing en voorzieningen.