Uitgebreide participatie & inspraak

  • In juni 2021 deden mensen van 26 organisaties mee aan digitale rondetafelgesprekken. Ze dachten mee over de hoofdlijnen van de Omgevingsvisie. Over wenselijke aanvullingen én over de vraag wat zij daar zelf aan (kunnen) doen. Kijk via deze link de verslagen in.

  • Ook was er in juni 2021 een sessie met de ketenpartners (GGD, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en Waterschap). Met hen spraken we over opgaven en kansen. Op het gebied van gezondheid, veiligheid, een klimaatadaptieve waterhuishouding en milieu. Klik voor het verslag op de link hierboven.

  • Bijzonder zijn de inzendingen van inwoners voor de fotowedstrijd ‘Een Zundert om in te lijsten’. We kregen allerlei foto’s, van mooie en minder mooie plekken. Vaak hadden ze een boodschap. Op deze pagina ziet u de winnende foto van het Jan Dikke Ven in de Oude Buisse Heide.

  • Op zaterdag 17 juli hielden we een fietstocht voor alle inwoners. De route voerde door de vijf kernen en ons fraaie buitengebied. Op vijf locaties spraken we met de deelnemers en voorbijgangers. Op die dag hebben ruim 100 mensen, jong en oud, meegedacht over de toekomst van de gemeente Zundert. Klik hier voor een visualisatie per (sub)thema van de resultaten van de gesprekken op 17 juli.

  • Alle inwoners van de gemeente Zundert kregen in juni/juli 2021 een uitnodiging voor een digitale enquête. Voor de jeugd maakten we een aparte enquête. Eind september is de enquête nog een keer extra opengezet, met daarbij een oproep op onze sociale media. In totaal vulden 367 mensen de enquête in. Bekijk via deze link de resultaten.

  • Op 22 september 2021 hielden we de ‘Markt Zundert Floreert’. Dat was voor de concept-Omgevingsvisie en de pilot Vitaal Buitengebied. Tijdens deze ‘markt’ konden inwoners vragen stellen en opmerkingen maken. In een ontspannen setting ging het over de voorgestelde hoofdlijnen voor de thema’s en gebieden van de Omgevingsvisie. Voor de deelgebieden van de pilot Vitaal Buitengebied lagen de conceptvisiekaarten op tafel. Via deze link ziet u een document met de resultaten van de markt en wat we ermee gedaan hebben.

  • Hierna werkten we de hoofdlijnen uit tot een ontwerp-Omgevingsvisie. Tijdens de formele inspraakperiode heeft iedereen de gelegenheid gehad om een inspraakreactie in te dienen. Dit was van 3 februari tot en met 16 maart 2022. Voor de resultaten van de inspraak klik hier.

Bij deze Omgevingsvisie gingen we uit van de resultaten uit de vragen en gesprekken met inwoners en partners. Daarnaast namen we ook afgesproken beleid mee. Net als beleid dat in ontwikkeling is. Denk aan de Transitievisie Warmte en Toekomstbestendige bedrijventerreinen. Dit betekent dat er in de Omgevingsvisie niet zo heel erg veel nieuwe beleidskeuzes staan. De keuzes die er al in staan, zijn als onderdeel van een ander traject met inwoners besproken.

Als het gaat om nieuwe keuzes, dan zijn die ‘agenderend’ (als plan op de agenda). Een goed voorbeeld is de groenvisie waar de gemeente Zundert mee aan de slag wil. Of het voornemen om nieuwe woningbouwlocaties in beeld te brengen. Klik hier voor de lijst met de gebruikte beleidsdocumenten. In de teksten staan ook links naar de relevante, onderliggende beleidsdocumenten.