Opbouw van de Omgevingsvisie Zundert

Onze Omgevingsvisie heeft de vorm van een website. Zo kan iedereen, overal, op elk moment, snel naar het onderdeel dat hij of zij wil lezen. Opbouw:

  • dit inleidende deel en een afrondend deel (’Verantwoording en vervolg’ (klik hier);

  • een thematisch deel (klik hier);

  • een gebiedsgericht deel (klik hier);

  • onder de tab ‘Visie’ staan de belangrijkste hoofdlijnen in woord en beeld.

De uitspraken uit het thematische deel gelden voor de hele gemeente. Het gebiedsgerichte deel behandelt zeven deelgebieden. Per thema benoemen we de opgaven en aandachtspunten voor dat gebied.

De resultaten van de pilot Vitaal Buitengebied staan op de IDeekaart voor het buitengebied. Op dit moment (oktober 2021) zijn de gebiedsvisies voor Aa of Weerijs, De Eldert en Hulsdonk klaar. We werken nog aan de visies voor Pannenhoef-Oost, Breedschot, Raamberg en Oude Buisse Heide. Als die klaar zijn, koppelen we ze ook aan de website van de Omgevingsvisie.

In deze digitale Omgevingsvisie maken we de gebruikte (beleids)documenten toegankelijk. Zie hiervoor iedere keer de onderstreepte tekst met een verwijzing naar het document. Klik hier voor de bronnenlijst. Onder de tab ‘Cijfers en kaarten’ staat informatie over de kenmerken, waarden en ontstaansgeschiedenis van de gemeente Zundert. Deze gegevens liggen aan de basis van de Omgevingsvisie. Haal via de printknop een pdf-bestand op.