Deelgebieden

Voor elk deelgebied is een kenschets en een IDeekaart gemaakt. Voor de vijf kernen, voor de bedrijventerreinen en voor het buitengebied. In de Pilot Vitaal Buitengebied is voor een aantal gebieden in het buitengebied een gebiedsvisie opgesteld.

De kenschets typeert telkens het gebied en haar ontstaansgeschiedenis. Deze beschrijving dient als achtergrondinformatie voor de IDeekaart. De kenschetsen zijn alleen op de website van de Omgevingsvisie opgenomen. Niet in het printbestand.

De IDeekaarten geven de hoofdlijnen en punten van aandacht voor de ontwikkeling van de gebieden. Hierbij gebruiken we dezelfde indeling naar de vijf thema's. Klik hier voor deze thema's.

De IDeekaarten hebben steeds een kaart met een uitgebreide legenda. Die omvat specifieke punten per gebied en voor het deelgebied als geheel. Na dubbelklik op de kaart kom je in een pdf-versie van de kaart waarop inzoomen mogelijk is.

Natuurlijk kun je de gebieden niet los van elkaar zien. Ze vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig. Samen vormen ze een florerend Zundert. Net als de sterke relatie tussen Gemeente Zundert, de regio Breda en West-Brabant als geheel. Samen vormen ze een sterk samenhangend geheel. Inwoners reizen tussen de verschillende gemeenten. Voor wonen, werken en recreëren. De grenzen tussen de deelgebieden zijn niet hard. Ze vloeien in elkaar over. Klik op een kaartje voor de IDeekaart van dat gebied. 

Binnen het buitengebied liggen de gebieden van de pilot Vitaal Buitengebied. Er zijn kaarten en gebiedsvisies voor deze deelgebieden van de pilot gemaakt. Hierbij wordt ingezoomd op een deel van het buitengebied. Nog niet voor alle pilotgebieden zijn de gebiedsvisies klaar. Drie van de zeven gebieden zijn klaar: Eldert, Hulsdonk en Aa of Weerijs. We werken met alle betrokken partijen nog hard aan die voor Pannenhoef, Breedschot, Raamberg en Oude Buisse Heide. Die nemen we op bij de nieuwste Omgevingsvisie. Klik hier voor de laatste stand van zaken in de pilot Vitaal Buitengebied.

 

P04071 - Deelgebieden_voor_op_website_OVERZICHT_20211004-01.jpg