Zundert floreert!

Zundert floreert. Dat komt omdat het dorp uitblinkt op drie G’s: Groen, Gedreven en Gemeenschapszin! Dit vormt de kracht van Zundert. Klik hier voor het DNA-boek. Dit blijkt ook uit de enquête voor de Omgevingsvisie[1].

Mensen noemen naast de 3G’s ook het dorpskarakter en de ondernemingszin. Zundert heeft zich ontwikkeld tot een zelfstandige, welvarende grensgemeente. Mét bloeiende bedrijven in de boom- en zachtfruit. Daarnaast is het er aantrekkelijk wonen, werken en recreëren. Je kunt er genieten van natuur en recreatie. Plus: er is veel cultuur te bewonderen én Zundert heeft een rijk verenigingsleven.

Zo moet het blijven: een florerend Zundert. Daarom blijven we over de toekomst nadenken, zodat we er klaar voor zijn. Dit kunnen we alleen samen: met inwoners, ondernemers, betrokken partijen, organisaties en andere overheden. Er is volop ruimte voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Dat willen we mogelijk maken en stimuleren. We gebruiken hierbij een frisse blik: gericht op oplossingen en vernieuwend.

[1]   *In de Omgevingsvisie staat, op hoofdlijnen, welke kant we op willen met de ontwikkeling van Zundert.