Goed voorbereid op de Omgevingswet

We verwachten dat de Omgevingswet begin 2023 gaat gelden. Met het oog daarop stelden we onze Omgevingsvisie op. Alle gemeenten, de provincies en het rijk moeten een Omgevingsvisie opstellen. Klik hier voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en klik hier voor de Provinciale Omgevingsvisie Noord-Brabant (POVI). Wat betekenen deze twee documenten voor de gemeente Zundert? We maakten daarvan een samenvatting (klik op de link).

De Omgevingsvisies van het rijk en de provincie zijn niet bindend voor ons. We sluiten wel aan op de opgaven en doelen die erin staan. Dat kan wel eens ergens schuren. Denk aan mogelijkheden voor woningbouw in het buitengebied. Of aan het maximale oppervlak dat de teelt aan ruimte nodig heeft. Dan zoeken we elkaar op en proberen we er samen uit te komen.

Het pilotproject Vitaal Buitengebied is een goed voorbeeld daarvan. Daarin werken we samen aan een gezond en vitaal buitengebied. Dat doen we met de provincie, het waterschap, ondernemers en inwoners van zeven deelgebieden. Dit project is nu bijna klaar. De resultaten tot nu toe namen we mee in de Omgevingsvisie. Zie de pilot Vitaal Buitengebied Zundert - Groeien doe je samen in Zundert.