Bereikbaar & toegankelijk

In de openbare ruimte komen veel opgaven samen. Denk aan de gevolgen van de ouder wordende samenleving. Dit vraagt om gebruiksvriendelijke en toegankelijke voetpaden en om meer ruimte voor elektrische fietsen en scootmobielen. Maar ook om rustvoorzieningen en een ruimte die uitnodigt om veilig te bewegen. Om straten waar je makkelijk veilig over kunt steken. Het veranderende klimaat vraagt om minder verharding, meer groen en meer ruimte voor water. Denk ook aan koelteplekken. En aan het afkoppelen van regenwater en meer ruimte voor de riolering.

Al deze thema’s komen samen in de openbare ruimte. Daarom stelden we de volgende plannen in samenhang met elkaar op:

  • het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan;

  • het Water- en Rioleringsplan;

  • het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte;

  • de Klimaatambities voor de openbare ruimte.

Opgaven en kansen bekijken we in relatie tot elkaar. Zo is al snel te zien wat je samen kunt oppakken. En: hoe we daar het beste allemaal slim gebruik van kunnen maken.

 

Opbrengst fietstocht en gesprekken ‘Zundert in een lijstje’1/2 - 17 juli 2021

Opbrengst fietstocht en gesprekken ‘Zundert in een lijstje’2/2 - 17 juli 2021