Een integrale Omgevingsvisie: benutten kansen

Het ene onderwerp kun je niet los zien van het andere. Alle thema’s komen samen bij de ontwikkeling van een gebied. Daarom koos de gemeente Zundert voor een brede, integrale Omgevingsvisie. De inrichting van de leefomgeving is belangrijk. Die maakt dat onze inwoners zich goed voelen, fijn kunnen wonen, werken en leven. Betrokken vakgebieden zijn daarom: fysiek, sociaal-maatschappelijk en economisch.

Zundert heeft nog veel te doen. We moeten zorgen dat we daar klaar voor zijn. Dat kan door samen te werken met inwoners, ondernemers en andere partijen. Samen aan de slag, bijvoorbeeld met de volgende opgaven:

  • energie en klimaat;

  • het klaarmaken van landbouw en boomteelt voor de toekomst;

  • het versterken van de biodiversiteit (de hoeveelheid verschillende levensvormen in een gebied);

  • daarnaast heeft Zundert te maken met vergrijzing én ontgroening. Het aandeel ouderen neemt toe en het aandeel jongeren neemt af. Dat heeft gevolgen voor de woningvraag, de voorzieningen, de arbeidsmarkt en voor de inrichting van de openbare ruimte. Het biedt ook kansen. Meer ouderen, betekent meer mensen met vrije tijd. En waar kan je die beter besteden dan in Zundert?