Economisch vitaal

Zundert wil een ’ondernemende, groeiende en bloeiende gemeente’ zijn. Waar het goed wonen, werken én recreëren is. Met een fraai buitengebied, landbouw, natuur, recreatie en een groeiende economie. Dat geeft Zundert een grote aantrekkingskracht op haar inwoners, op recreanten en op bedrijven. Daarnaast zijn we hét nationale en internationale centrum voor de boomkwekerijsector.

Het grootste deel van de beroepsbevolking werkt in de consumentendiensten. Meteen daarna volgt de agrarische sector. Maar een relatief klein deel (14%) van de banen zijn bij bedrijven op bedrijventerreinen. De meeste werkgelegenheid is in het buitengFebied en in de kernen. Zie voor meer informatie het onderdeel ‘Zundert in feiten en cijfers’.

De gemeente Zundert ligt gunstig tussen drie economisch sterke gebieden. Dat zijn de Randstad, de Brainport regio Eindhoven en de Vlaamse Ruit. In de buurt is ook het Logistiek Park Moerdijk. De ligging aan de transportas tussen (de havensteden) Antwerpen en Rotterdam zorgt voor een goede logistieke bereikbaarheid.

Opbrengst fietstocht en gesprekken ‘Zundert in een lijstje’- 17 juli 2021