Inspelen op vraag naar woningen

De (landelijk) grote woningvraag betekent ook bij ons meer vraag naar woningen. Die vraag komt ook van buiten de gemeente. In de Regionale InvesteringsAgenda heeft de gemeente Zundert al afgesproken 300 woningen extra te bouwen. Maar waar? Bouwen mag niet ten koste gaan van het groen. Het huidige groen moet blijven. We moeten zelfs nog verder vergroenen. Want dat is belangrijk voor een gezonde leefomgeving en voor het klimaat. Groen helpt tegen hittestress en versterkt de biodiversiteit.

Daarnaast zetten we in op het behouden van de jeugd en het verenigingsleven. Plus streven we naar saamhorigheid, ruimte voor werkfuncties en voorzieningen voor alle leeftijden. Dat alles betekent dat je veel ruimte nodig hebt én houdt.

Al deze opgaven moeten we in samenhang zien. De uitdaging is om de goede verbindingen te leggen. Die maken een mooier, bloeiender en duurzamer Zundert. Waar het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is én waar iedereen meetelt!