Feiten en cijfers als basis

De Zundertse identiteit, de ontstaansgeschiedenis en de huidige situatie. Dat zijn belangrijke vertrekpunten voor de Omgevingsvisie. De huidige situatie in cijfers staat in het onderdeel ‘Cijfers & kaarten’. De kaarten illustreren de ontstaansgeschiedenis, de opbouw en de natuur-, water- en cultuurhistorische waarden. Allemaal op hoofdlijnen.