Vervolg en verantwoording

We werken graag samen met de inwoners, ondernemers en organisaties aan een florerend en duurzaam Zundert. Een Zundert waar het goed leven, ondernemen en recreëren is. Ook de toekomstige ontwikkelingsrichting stippelen we daarom graag samen uit.

Daarvoor maakten we een plan van aanpak voor de samenwerking. Ook richtten we een Spiegelgroep Z op. Deze groep adviseerde ons tijdens het hele omgevingsvisietraject. Dat ging over de activiteiten om mee te doen en mee te denken. Op hun verzoek stelden we bijvoorbeeld de enquête nog een tweede keer open. We haalden op verschillende manieren inbreng uit de samenleving op. De resultaten hiervan waren een belangrijke basis voor de Omgevingsvisie.