Beleid van nu als vertrekpunt

De basis van de Omgevingsvisie ligt in gemeentelijk en regionaal beleid dat er al ligt. Denk aan de Woonvisie, Mobiliteitsvisie, de Visie Sociaal Domein en de Regionale EnergieStrategie (RES). Klik hier voor de bronnenlijst. Andere belangrijke bronnen zijn de participatieresultaten en de werksessies met ambtenaren en bestuurders.

Belangrijke meerwaarde van de Omgevingsvisie is dat het al het beleid rond de leefomgeving samenbrengt. Voor de deelgebieden hebben we dat gedaan in de IDeekaarten. Klik hier voor de IDeekaarten.

Voor nieuw beleid vormt de Omgevingsvisie het kader. We blijven de vinger aan de pols houden: klopt de Omgevingsvisie nog met de situatie van nu? De opgaven van dát moment bepalen dat. Die houden we in de gaten. Daarnaast blijven we in gesprek met de samenleving.