Over grenzen, samen sterk

We kijken verder dan de grenzen van onze gemeente. Daarom sluit de Omgevingsvisie aan bij nationaal, provinciaal én regionaal beleid. Denk aan de Regionale InvesteringsAgenda regio Breda (RIA) en de Gebiedsagenda Vitaal Buitengebied. Die stelden we op samen met de gemeenten in West-Brabant. Klik hier voor het document met de belangrijkste punten voor de gemeente Zundert uit het nationaal, provinciaal en regionaal beleid.

Samen zijn we sterk: op onderdelen vullen we elkaar aan. Daar waar we kansen zien trekken we samen op met de ketenpartners en in de verschillende samenwerkingsverbanden.

Met tien gemeenten in de regio Breda werken we als één gebied samen. We delen de markt voor woningen en arbeid. Net zoals de voorzieningen voor onderwijs en vervoer. Het doel dat we samen hebben, is een flinke groei van de regio. Dat moet wel op een gezonde en duurzame manier.