Toepassing milieubeginselen

Bij het uitwerken van de Omgevingsvisie nemen we het milieu mee. Dat gebeurt vanaf het begin. We hebben hierbij aandacht voor de milieubeginselen zoals die in de Omgevingswet (artikel 3.3.) staan. Dat zijn de beginselen van:

  • voorzorg;

  • preventief handelen;

  • bestrijding aan de bron;

  • de vervuiler betaalt.

Milieu weegt niet altijd het zwaarst. We maken steeds een afweging met andere zaken. Zoals de maatschappelijke behoefte en de noodzaak van bepaalde ontwikkelingen.