Wat betekent de Omgevingsvisie voor u?

De Omgevingsvisie bindt alleen de gemeente. Het is voor ons een belangrijke basis voor ons dagelijks werk. Het helpt ons bijvoorbeeld bij het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes. Daarnaast nodigt het inwoners en ondernemers uit en geeft het inspiratie. Het geeft de kaders om ontwikkelingen ‘op z’n Zunderts’ te laten gebeuren. Soms passen ideeën uit de samenleving niet in het Omgevingsplan[1]. Dan gebruiken we de Omgevingsvisie om die ideeën af te wegen. Goede ideeën en voorstellen zijn welkom!

[1]   Het Omgevingsplan vervangt het bestemmingsplan wanneer de Omgevingswet gaat gelden.