Nieuwe werkwijze: Omgevingstafels en Loket Buitengebied

De gemeente Zundert nodigt inwoners en ondernemers uit om aanvragen voor (her)ontwikkeling in te dienen. Het moet dan wel gaan om ontwikkelingen die aansluiten bij de hoofdlijnen uit deze Omgevingsvisie. Zundert wil initiatiefnemers volop de ruimte geven. We willen dat de behandeling van aanvragen zo soepel mogelijk gaat. Daarom richtten we een omgevingstafel in. Aan deze ‘tafel’ behandelen we aanvragen die niet passen in het bestemmingsplan/Omgevingsplan.

Zo ontstaat er een totaalblik, vanuit verschillende invalshoeken. Alle relevante afdelingen en diensten sluiten vanaf het begin aan. De initiatiefnemer heeft snel duidelijkheid. Er komt een afgewogen advies: over de kans van slagen van het voorstel, met aandachtspunten voor het vervolgproces.

Speciaal voor het buitengebied is er het Loket Buitengebied. Hier komen vraagstukken rondom Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s) aan bod. De ervaringen van de pilot Vitaal Buitengebied gebruiken we om de procedures te verbeteren. We hopen dat deze kennis en ervaring zich als een olievlek uitbreidt. Binnen én buiten de gemeente. De betrokken overheden en gebiedspartijen werken aan een gebiedscontract. Dit biedt de stevige basis om gericht samen door te pakken. Op naar de echte uitvoering van ons doel: Zundert floreert!