Samen werken aan een florerend Zundert

De kaart onder de tabVisie brengt de hoofdlijnen van de Omgevingsvisie Zundert in beeld. Graag nodigen we iedereen uit om samen met ons te werken aan een nog florerender Zundert, waar het voor iedereen fijn leven, ondernemen en vertoeven blijft! De ambities willen we samen bereiken. Met de maatschappelijke partners, de ondernemers en de inwoners.

Zelf doen en het zelf redden. Dat zijn sleutelbegrippen in de Omgevingsvisie. Er is volop ruimte voor eigen initiatief. De gemeente is er voor iedereen en helpt met raad en daad waar dat kan.