Pilot Vitaal Buitengebied

In de pilot Vitaal Buitengebied werken we samen met anderen. Dat zijn de provincie en het waterschap en natuurlijk partijen uit het gebied. Hoe zien zij de toekomst van het buitengebied? Er zijn zeven deelgebieden. Elk deelgebied maakt een eigen gebiedsvisie. Van drie deelgebieden zijn die al klaar. In de andere vier gebieden werken ze er nog aan. De gebiedsvisies die al klaar zijn, maken onderdeel uit van de Omgevingsvisie.

Gebiedsvisies Pilot Vitaal Buitengebied

Nog uit te werken gebiedsvisies