Zundert energieneutraal in 2050

Wanneer is de gemeente Zundert energieneutraal? Als de energiebehoefte even groot is als de totale hoeveelheid duurzaam opgewekte energie. Dit kunnen we bereiken via de ‘trias energetica’:

 • het besparen van zo veel mogelijk energie;

 • het restant van de energievraag zo veel mogelijk duurzaam opwekken;

 • de energievraag die overblijft zo efficiënt mogelijk invullen met fossiele brandstoffen (dit is in principe niet aan de orde in een energieneutrale gemeente).

 Om te werken aan een duurzame gemeente gaan we de komende periode aan de slag met:

 • energiebesparing per huishouden en bij bedrijven, organisaties en instellingen;

 • CO2-reductie;

 • meer eigen energieopwekking voor Zundert in samenwerking met de regio;

 • stap voor stap naar aardgasarme woonwijken, in 2050 en 100% gasloos bij alle nieuwbouw*.
  *Om dit voor te bereiden, werken we aan de Transitievisie Warmte.

 30 energieregio’s werken aan een Regionale EnergieStrategie (RES). Dit doen ze om de landelijke en lokale doelen rondom energieneutraliteit te halen. De gemeenteraad stelde de RES voor de regio West-Brabant op 6 april 2021 vast. Klik hier voor de RES. Hierin zijn vier punten leidend:

 1. De regio versterken. We maken gebruik van de energietransitie om de regio te versterken. Dat doen we onder meer via vitaal platteland, stedelijke transformatie en een circulaire economie.

 2. Voor iedereen. We willen een haalbare en betaalbare energietransitie van en voor iedereen.

 3. Adaptieve benadering. We passen ons zo veel mogelijk aan en staan steeds open voor betere keuzes. Daarbij benutten we de innovatie.

 4. Zorgvuldig ruimtegebruik. We streven naar zorgvuldig gebruik van de ruimte in de regio.

Binnen de bebouwde omgeving zetten we stevig in op besparen, isoleren en zon op dak. Grootschalige opwek vindt bij voorkeur dicht bij de gebruiker plaats. Dus zo veel mogelijk binnen de gebouwde omgeving. Denk hierbij aan zonnepanelen op grote daken (zoals van (agrarische) bedrijven) en windturbines op bedrijventerreinen.

Buiten de bebouwde omgeving zetten we in op meervoudig ruimtegebruik. In het buitengebied is grootschalige opwekking van energie nodig, in wind- en zonneparken. Hierbij is het belangrijk dat het goed in het landschap past. Voorlopig zetten we - naast de windmolens langs de A16 - vooral in op ‘zon op dak’. En in beperkte mate op ‘zon op veld’.