Werken aan versterking biodiversiteit

We zetten ons in Zundert in voor meer biodiversiteit waar dat kan. Daarom willen we onze kennis vergroten over de (meer)waarde van groen en natuur. We hebben ons maaibeleid aangepast. En ecologisch bermbeheer is het startpunt.

Gericht werken aan de biodiversiteit nemen we mee in de nog op te stellen groenvisie. Hierbij nemen we ook andere belangen mee. Denk aan de effecten van aangepast maaibeleid voor de aanliggende landbouwgronden en de verkeersveiligheid op de (fiets)paden.