Voldoende ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven

Voldoende ruimte voor bedrijven is niet alleen belangrijk voor de economie. Het is ook belangrijk voor de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen. Bedrijven sponsoren verenigingen en evenementen. Ze bieden werkgelegenheid en helpen zo te voorkomen dat jongeren wegtrekken uit de regio. Daarom willen we voldoende ruimte bieden voor gevestigde en nieuwe (lokale) bedrijven. Uit de enquête voor de Omgevingsvisie blijkt ook dat de meeste deelnemers bedrijven de ruimte willen bieden. Zo lang dat maar op een duurzame manier gebeurt. Klik hier voor de resultaten van de enquête.

Er zijn volop mogelijkheden voor bedrijven. Wat kan er allemaal? Dat heeft te maken met het type, de omvang, de uitstraling en de zwaarte van dat bedrijf. Er zijn mogelijkheden in de kernen, op bedrijventerreinen en in VAB’s. Voor starters zijn er binnen de gemeente enkele bedrijfsverzamelgebouwen. De geldende bestemmingsplannen laten de concrete mogelijkheden voor vestiging van bedrijven zien.

Lijkt een aanvraag op het eerste gezicht passend? Dan kijken we er zeker naar. Dat doen we vanuit de houding ‘ja-mits’. Ook wanneer het niet direct past in het bestemmingsplan (straks Omgevingsplan). Belangrijk is dan in elk geval dat het initiatief meerwaarde biedt voor de gemeente Zundert.

Er zijn niet veel ruimtelijke mogelijkheden meer op de bedrijventerreinen bij de kernen. De IDeekaarten laten zien waar nog ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Klik hier voor de IDeekaarten. Als er grote behoefte is, onderzoeken we de mogelijkheden voor uitbreiding.

In het ‘Toekomstbeeld Bedrijventerreinen West-Brabant’ staat de basis van afspraken die we regionaal maakten. Het gaat om afspraken over uitbreiding en ontwikkeling van bedrijventerreinen. Klik hier voor het Toekomstbeeld.

Belangrijke punten:

  • Ontwikkelingen moeten passen binnen de ambities en de ruimtelijke accenten van het Toekomstbeeld. Er zijn bijvoorbeeld strategische locaties, zoals ons BCT. Hier liggen kansen en mogelijkheden.

  • Elke periode maken we voor van de provincie ramingen. Daarmee kunnen we bepalen aan welke typen bedrijventerreinen behoefte is in West-Brabant.

  • Voegt het iets toe aan de regio? Is de basis op orde (waarbij de eigen gemeente mkb uit de eigen plaats op moet kunnen vangen!)? Dat is de basis voor ons programma.

  • Herontwikkeling van (verouderde), bestaande bedrijventerreinen en de ontwikkeling van nieuwe terreinen gaan hand in hand.

  • Bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen investeren we ook in het oplossen van maatschappelijke opgaven. Denk aan energietransitie, circulaire economie en de kwaliteit, ruimtelijke inrichting en inpassing van terreinen in de omgeving.