Versterken toeristisch-recreatieve sector

De gemeente Zundert is kleurrijk in vele opzichten. Elk seizoen kleurt onze gemeente letterlijk weer anders. Door de boomteelt, landgoederen, bossen en het beekdal. Daarnaast biedt Zundert heel veel evenementen en culturele activiteiten. We zijn rijk aan cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en gebieden. Via de aantrekkelijke fiets- en wandelroutes kunnen mensen dit beleven. Het buitengebied heeft ook een aantal vakantieparken.

De economie van de toeristisch-recreatieve sector groeit. We willen dat samen met de ondernemers nog verder versterken, verbreden, meer divers maken en het seizoen verlengen. Ons prachtige buitengebied is ook een plaats voor rust. Zonder dit te verstoren, bieden we ondernemers in toerisme en recreatie de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Met een goede balans tussen recreatie, economische (toeristisch en agrarische) belangen en de landschappelijke waarden. Dat houden we steeds in de gaten.

De gemeente Zundert kent tientallen toeristische parels. Die zijn tot nu toe te weinig zichtbaar geweest. Samen met de ondernemers en andere partijen willen we de bekendheid van onze recreatieparken en de parels vergroten. We nodigen hiervoor graag de ondernemers uit.

Versterking van recreatie en toerisme koppelen we aan onze kernwaarden:

  • Natuur. Een kwalitatief hoogwaardig landschap met landgoederen. Recreatie en toerisme moet hier plaats kunnen vinden zonder schade te veroorzaken.

  • Cultuur. Onze aantrekkelijke en hechte dorpskernen met veel historie, culturele activiteiten en ook horecavoorzieningen.

  • Agrarisch. Een productielandschap voor agrarische bedrijven en agrarisch beheer, maar ook om te fietsen en te wandelen.

Klik hier voor achtergronden en uitwerking onze Visie op Vrije-tijdseconomie.