Spil in het Van Gogh Nationaal Park

Het Van Gogh Nationaal Park ontwikkelt zich als ‘groene hart van Brabant’. Dat is een belangrijke leidraad voor de investeringen in het landschap. Als geboorteplaats van Van Gogh vormt Zundert natuurlijk een belangrijke spil in deze ontwikkeling. Het Van Gogh Nationaal Park richt zich op een sterke samenhangende ontwikkeling van stad en land. Klik hier voor het Masterplan Van Gogh Nationaal Park.

Het park ontwikkelt zich langs vier lijnen:

  1. natuur, landschap en erfgoed als kans;

  2. perspectief voor boeren en duurzame (voedsel)productie;

  3. natuur en landschap tot in het hart van de steden en dorpen;

  4. ontwikkeling van natuurbeleving en duurzaam (cultuur)toerisme.

We dragen deze lijnen ook uit