Pilot Vitaal Buitengebied

In de pilot Vitaal Buitengebied werken we samen met anderen. Dat zijn de provincie en het waterschap en natuurlijk partijen uit het gebied. Hoe zien zij de toekomst van het buitengebied? Er zijn zeven deelgebieden. Elk deelgebied maakt een eigen gebiedsvisie. Van drie deelgebieden zijn die al klaar. In de andere vier gebieden werken ze er nog aan.

De gebiedsvisies die al klaar zijn, maken onderdeel uit van de Omgevingsvisie. Klik hier voor de IDeekaart buitengebied. Daar zijn ze aan gekoppeld. De andere volgen later.

Klik hier voor de achtergronden van de pilot Vitaal Buitengebied. De kernvraag hierbij is: Hoe gaan we om met belemmeringen of obstakels waar we in de praktijk tegenaan lopen. De laatste stand van zaken staat op de website (zie de link hierboven).