Op zoek naar nieuwe woningbouwlocaties

We werken met een haalbare en flexibele gemeentelijke woningbouwprogrammering voor de korte termijn. Dat is de periode tot 2030. De bestaande woningbouwplannen zijn voldoende om tegemoet te komen aan de eigen behoefte op de korte termijn. Op de IDeekaarten staan de bekende woningbouwlocaties aangegeven. Voor de middellange en langere termijn is er behoefte aan nieuwe woningbouwlocaties.

Dan gaat het niet alleen om wat de gemeente Zundert zelf nodig heeft. In de Regionale InvesteringsAgenda hebben we ook toegezegd om 300 extra woningen te bouwen. Dat is om te voldoen aan de regionale vraag (klik hier voor het document RIA). Dit komt bovenop de eigen behoefte. Daarnaast moeten we een extra voorraad aan bouwplannen hebben. Er kunnen namelijk altijd plannen uitvallen waardoor een tekort ontstaat. Daarom moeten we op zoek gaan naar nieuwe locaties. Dit willen we voor alle woonkernen doen. Hier gaan we de komende periode mee aan de slag. Het is belangrijk dat dit op een organische manier gebeurt. Een manier die past bij het karakter van de kernen.

Om goed in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingsmogelijkheden, willen we het woningbouwprogramma niet vastleggen in harde plannen. We willen flexibel inspelen op situaties of ontwikkelingen. Zoals het aanpakken van een lelijke plek of helpen om leegstand tegen te gaan. Zo maken we het woningbouwbeleid duurzaam. En versterken we de kwaliteit van het woon- en leefklimaat.

De komende periode maken we een woningbouwplanning. De planning moet aansluiten bij de (toekomstige) woonbehoefte. Dan gaat het om het aantal én om het type woningen. Daarnaast maken we prestatieafspraken met de woningcorporaties en andere woningmarktpartners.