Inspraakperiode

De ‘inspraakperiode’ was van 3 februari tot en met 16 maart 2022. Iedereen die dat wilde heeft toen zijn/haar mening, idee of standpunt over de ontwerp-Omgevingsvisie ingediend. In totaal zijn er 32 unieke zienswijzen ingediend door 49 indieners. De Nota van Zienswijzen die u via deze link kunt openen, bevat een samenvatting en beantwoording van alle zienswijzen. Ook worden ambtshalve wijzigingen benoemd. De gemeenteraad heeft op 27 september 2022 besloten dat de ontwerp-omgevingsvisie naar aanleiding van een aantal reacties aangepast moet worden. Op 31 januari 2023 heeft de gemeenteraad de aangepaste Omgevingsvisie gemeente Zundert vastgesteld.

De inspraak en het verantwoorden van de participatie zijn wettelijke eisen voor een Omgevingsvisieproces.