Iedereen doet mee

Alle inwoners van de gemeente Zundert moeten zo veel als ze kunnen, mee kunnen doen aan de samenleving. We staan voor zo’n inclusieve samenleving. Met het Gehandicaptenplatform Zundert maakten we afspraken. Die ondertekenden we allebei. Een inclusieve samenleving vraagt om voldoende, sociale voorzieningen. Voorzieningen die onze inwoners helpen zichzelf te redden. Dichtbij en in alle kernen.

Daarom deze vier maatschappelijke opgaven (zie voor uitwerking en achtergronden de Visie Sociaal Domein):

  1. Sociale basis op orde. We zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving.

  2. Betere ondersteuning eenvoudig en dichtbij. We willen voorkomen dat problemen te groot worden om te overzien. Daarom proberen we problemen zo vroeg mogelijk te signaleren. Dan kunnen we inwoners helpen om hiermee om te gaan.

  3. Investeren in de toekomst. We bieden toekomstperspectief, met name voor jongeren. Zodat zij voldoende kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfredzame inwoners van de gemeente Zundert.

  4. Samen aan de slag voor bestaanszekerheid. We ondersteunen financieel kwetsbare inwoners. We willen armoede doorbreken en schulden verminderen door problemen op tijd te signaleren.