Houd (de kwaliteit van) de voorzieningen

Voor een aantrekkelijke woonomgeving wil je dat de voorzieningen die er zijn, ook blijven. Een goed voorbeeld zijn de scholen. Het gaat dan niet alleen om de scholen zelf, maar ook om de kwaliteit van het onderwijs. Hierin trekken we samen op met de partijen uit het onderwijsveld. De afspraken hierover staan in het integraal huisvestingsplan onderwijs.

Dit plan leidde tot vernieuwing van de bestaande school in Klein Zundert. In de kern Zundert gaan op de locatie Zonnebloem 2 scholen samen. Ze worden één integraal kindcentrum. Rijsbergen heeft al een integraal kindcentrum. De huidige scholen blijven behouden voor de toekomst. Daarbij staat de kwaliteit van het onderwijs voorop