Het hoeft niet strenger dan landelijke wetten

We zien (nog) geen reden om, bovenop op landelijke milieunormen, strengere of andere lokale normen vast te stellen. Over de landelijke normen heeft het rijk goed nagedacht. Als de praktijk erom vraagt, dan staan we open voor een gesprek hierover. Het kan voorkomen dat we bij geluidsoverlast van wegen een hogere waarde gebruiken. Hiervoor gelden dan wél een aantal spelregels. Zo geldt er een maximale waarde. De hoogte ervan hangt af van de ligging van de locatie.