Herbestemmen erfgoed, zoals kerken

De vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied (VAB’s) is vandaag de dag een onderwerp. Daar komen de opgaven en kansen rondom cultuurhistorie samen. Dat vraagt om:

  • aan de voorkant meedenken;

  • meebewegen tijdens het ontwikkelingsproces;

  • heel snel in actie komen om leegstand en verval te voorkomen.

Als onderdeel van de pilot Vitaal Buitengebied doen we hiermee ervaring in de praktijk op.

Ook het vrijkomend religieus erfgoed is belangrijk en biedt kansen. Het parochiebestuur is aan de slag met een kerkenvisie. De gemeente Zundert helpt hierbij.