Groen doelbewust meenemen in alle plannen

‘Groen’ is een belangrijk onderdeel van de strategie en oplossing voor diverse opgaven, want groen:

  • draagt bij aan een gezonde woon-, werk- en leefomgeving met een aantrekkelijke uitstraling;

  • nodigt uit tot bewegen, spelen en ontmoeten;

  • zorgt dat mensen beter in hun vel zitten en minder stress ervaren;

  • tempert hittestress in bebouwde gebieden;

  • draagt bij aan het vasthouden van water en het zuiveren van de lucht;

  • vormt een belangrijke randvoorwaarde voor het behoud en vergroten van de biodiversiteit.

Voldoende groen van voldoende kwaliteit is daarom een onlosmakelijk onderdeel bij afwegingen over nieuwe ontwikkelingen in Zundert.

Het landschappelijke karakter moet sterker worden zonder nieuwe planontwikkelingen te belemmeren. Dit betekent dat we ontwikkelingen goed moeten inpassen en dat die groen- én natuurinclusief moeten zijn.