Gezond en veilig Zundert

De gemeente Zundert wil eraan meewerken: inwoners die zich gezonder voelen. Dat kan als je woont en leeft in een gezonde en veilige omgeving. Hoe doen we dat?

  • Met een aangename en aantrekkelijke omgeving om in te wonen en leven. Met zo min mogelijk hinder en die uitnodigt tot bewegen.

  • Doordat iedereen gebruik kan maken van het aanbod van sporten, spelen en bewegen. Voor jong en oud.

  • Door het mogelijk te maken dat iedereen mee kan doen. Waarbij bewoners zo veel mogelijk zelf doen. Waar dat niet kan, helpen we. Het is de bedoeling dat iedereen een zinvolle dagbesteding heeft.

 Bij onze kijk op gezondheid en een gezonde leefomgeving gaan we uit van positieve gezondheid. Dat is ‘hoe mensen omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Daarbij doen ze zo veel mogelijk zelf en hebben ze zo veel mogelijk in eigen hand’.