Een gevarieerde, toegankelijke en betaalbare woningvoorraad

De meeste woningen in de gemeente zijn koopwoningen (75%). De rest is huur (25%). Het is belangrijk om woningen te bouwen die de huidige voorraad aanvullen én zorgen voor meer doorstroming. Iedereen moet zo veel mogelijk naar wens kunnen wonen. We streven naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling.

We streven ook naar een gevarieerde, toegankelijke en betaalbare woningvoorraad. Waarbij het belangrijk is dat in elke woonkern voldoende mogelijkheden zijn. Voor jongeren en voor senioren en in de huur- en koopsector. Dit maakt het dorp vitaler en leefbaarder.

We moeten zorgen voor meer doorstroming in woningen. Er moeten (grondgebonden gezins-) woningen vrijkomen van ouderen en mensen die ‘scheef’ wonen. Dat zorgt voor minder vraag naar nieuwe grondgebonden woningen. Zie onze Woonvisie voor achtergronden en uitwerking van onze ambities rondom het wonen. De komende periode gaan we aan de slag met een woningbouwprogrammering op maat.