Een gevarieerd bomenbestand

De gemeente Zundert werkt aan de instandhouding en ontwikkeling van een gezond en gevarieerd bomenbestand. Hiervoor zijn planmatig onderhoud en regelmatige verjonging nodig. We willen zorgvuldiger omgaan met vergunningaanvragen rondom het kappen van bestaande bomen. De vervangende bomen zijn dun en jong. Die hebben een andere waarde en uitstraling dan de oorspronkelijke bomen.

Een gezond bomenbestand bestaat uit verschillende boomsoorten van verschillende leeftijden. Dit werken we uit in het nieuwe bomenbeleid. Dit bespreken we de komende periode met onder andere Treeport en de dorpsraden. Aanpassingen nemen we direct mee in de nog op te stellen groenvisie.