Bloemencorso en andere evenementen

In de gemeente Zundert gaat er bijna geen week voorbij zonder evenement. Vooral in de zomerperiode. Dit laat zien hoe vaak en graag we in Zundert samen zijn en samen doen. Veel inwoners doen actief en creatief mee. Aan de verschillende optochten, feesten en braderieën. Het aantal evenementen blijft in alle kernen groeien. Ze trekken ook steeds meer bezoekers uit de regio. Dit ondersteunen we. Want hierdoor blijft de gemeente Zundert energiek en aantrekkelijk. Hinder voor bewoners is niet helemaal te voorkomen, maar proberen we waar mogelijk te beperken. Zie ook onze Beleidsregels evenementen.

Het bloemencorso zit in onze genen en bepaalt de identiteit. Buurtschappen zijn er het hele jaar mee bezig. Zo’n drie, vier maanden per jaar heeft het corso gevolgen voor het verkeer. Daar proberen we zo veel mogelijk rekening mee te houden. Waar dat kan, voorkomen we drempels, ruime routes en overhangende/brede bomen. Dit doen we graag. Voor onze inwoners, en het maakt ons ook vitaler.

Het corso brengt ook extra kosten, risico’s en mogelijke aansprakelijkheden met zich mee. Bij nieuwe verzoeken die met het corso te maken hebben, denken we graag mee. Het gaat dan bijvoorbeeld om de plaatsing van de bouwplaatsen en de routes. We wegen dan ook de verkeersaspecten, natuurwaarden, kosten en risico’s mee. We gebruiken de Beleidsnota Corsobouwplaatsen van 2011 om te omschrijven hoe de ideale corsobouwplaats eruitziet.